Kjære kunde,

I forbindelse med Korona viruset spredning, ser vi faren for at dette også vil komme til å berøre oss i Brødr.Borgen Ferdigbetong AS og da vår produksjon og leveranse av ferdigbetong og tjenester.

Tiltakene som vi har igangsatt skal være i tråd med myndighetenes retningslinjer, og skal være med å bremse spredningen av viruset. Vi har i den anledning tatt nødvendige grep på arbeidsplassen for å ivareta de ansattes risiko for eksponering samtidig som vi har fult fokus på å tilstrebe at bedriften skal kunne opprettholde sin virksomhet og produksjon og levering til dere kunder. Det kan komme ytterlige tiltak på kort varsel.

Vi har også løpende kontakt med våre leverandører for å sikre nødvendig tilgang av sand, sement mv til produksjonen. I den anledning forsøker vi å ha fulle lagre for å sikre produksjonen. Vi kan imidlertid ikke utelukke at det kan bli svikt i leveranser fra våre leverandører som vil kunne påvirke vår leveranse til deg som kunde. I tillegg kan vi få karantene/sykdom hos våre ansatte som gjør at vi er forhindret fra å levere som avtalt. Dette er forhold som er ute av vår kontroll og ved fremtidige bestillinger tar vi derfor forbehold om dette som et force majeure- tilfelle.

En force majeure-situasjon betyr normalt sett at man er ansvarsfri i forhold til forpliktelser og oppståtte økonomiske tap.

For deg som kunde vil dette kunne bety at våre forpliktelser og ansvar for utelatt levering, forsinkede leveringer og leveringer utenfor angitt tidsvindu vil kunne bortfalle.

Hvordan situasjonen rammer vår virksomhet er foreløpig uvisst, og vi vil etterstrebe å ha ordinær drift så langt det er mulig.

Vi har på anlegget stengt kontoret for andre enn de som jobber der, vi tar imot hentekunder mot at bestillingen blir pr, telefon 56300981.

Våre sjåfører kommer til å levere som vanlig men vi ber om at alle følgesedler blir signert av sjåfør, dette for å ha minst mulig kontakt, unngå berøring og mulig smitteoverføring.

På byggeplass ber vi alle om å holde avstand til hverandre etter anbefaling fra helse myndighetene.

Situasjonen endrer seg fra dag til dag og vi påpeker at denne informasjonen gjelder inntil videre. Brødr. Borgen Ferdigbetong AS vil så langt som mulig opprettholde leveransen. Vi har ikke kontroll på hvordan Covid-19 kan påvirke oss, eller om det blir nye anbefalinger/pålegg fra myndighetene som påvirker vår virksomhet.

Vi er selvfølgelig bemannet på telefon og mail:

Hoved nr: 56 30 09 81

post@borgenbetong.no

Kristian Borgen

Dato: 15. mars 2020